субота, 14 жовтня 2017 р.

Не навчайте дітей так, як навчали вас, - 

вони народилися в інші часи

Єврейське прислів'я

Шановні колеги!

Педагогічна рада

відбудеться 26 жовтня 2017  

До педради потрібно опрацювати сторінки блогу та написати свої коментарі.Виступи з досвіду роботи з формування ключових компетенцій готують
Рижик О.В., Земелько Л.М. (Сучасний вчитель)
Терентенко В.Д. (Сучасний урок) 
Єлісєєва А.В. (Сучасні учні)
Полішко Н.В. (Сучасний кабінет)
Бердник Н.В., Пирожевська Л.Л. (Спілкування державною мовою, як одна із ключових компетентностей успішної соціалазації молодших школярів)

четвер, 12 жовтня 2017 р.

Тільки самоосвіта спроможна сформувати справді ерудовану та 
всебічно розвинену особистість, якою, без сумніву, і повинен бути освітянин.
Жан-Жак Руссо

Однією з необхідних умов самовдосконалення педагога є самоосвіта.
Самоосвіта - цілеспрямоване добровільне вдосконалення у сфері науки та культури за допомогою самостійної та науково-дослідницької діяльності.Це різновид пізнавальної діяльності, який характеризується активністю, самостійностю, добровільностю, спрямованістю на вдосконалення розумових здібностей та формування культури розумової праці.
Самостійна робота є одним із засобів самоосвіти.

Якість навчально-виховного процесу залежить від багатьох чинників та охоплює широке коло проблем, що постають перед педагогом у школі. Проте однією з найголовніших є постійне вдосконалення уроку. Кожен урок має бути відмінно підготовленим, високо якісним, містить сучасні методи. Урок як основна форма навчання є живою, рухливою, процесуальною системою, що постійно змінюється і вдосконалюється.