Компетенція

Компетенція - суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.
Компетентність - набута у прочесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізуватися на практиці.
 (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. 
Постанова Кабінету Міністрів України 23.11.11 №1392)

Компетенція - Добра обізнаність із чим-небудь. Коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи.
Компетентність - Який має достатні знання в будь-якій галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий. Який має певні повноваження; повноправний, повновладний

Колегія МОН України
Громадянська відповідальність
Наскрізні лінії

2 коментарі:

  1. Компетенції для учня – це образ його майбутнього, орієнтир для освоєння. Але в період навчання у нього формуються ті чи інші складові цих «дорослих» компетенцій, і щоб не тільки готуватися до майбутнього, а й жити в сьогоденні, він освоює ці компетенції з освітньої точки зору. Освітні компетенції відносяться не до всіх видів діяльності, в яких бере участь людина, наприклад, дорослий фахівець, а тільки до тих, які включені до складу загальноосвітніх областей та навчальних предметів. Такі компетенції відображають предметно-діяльнісну складову загальної освіти і покликані забезпечувати комплексне досягнення його цілей.
    Можна навести такий приклад. Учень в школі освоює компетенцію громадянина, але в повній мірі використовує її компоненти вже після закінчення школи, тому під час його навчання ця компетенція фігурує в якості освітньої.

    ВідповістиВидалити
  2. Компетенція – це деяке цілісне утворення, яке функціонує як складне, але й водночас є цілісністю, що служить не лише засобом пізнання, але й інструментом пізнання, тобто володіє не лише властивістю операціональності, але й властивістю інструментальності. Це означає, що емерджентною властивістю системи “компетенція” є операціональність та інструментальність компетенції.
    Компетенція відрізняється від звичайної сукупності знань, умінь і навичок тим, що у ній усі ці пізнавальні елементи міцно зв'язані між собою і діють як ціле.

    ВідповістиВидалити